Bize Yazın
Yardım
Size İş Getirir!
Aylık 11 milyon’dan fazla tekil ziyaretçi bulurum.com’da ihtiyacı olan ürün ve hizmetleri arıyor. Rakiplerinizin bir adım önünde olma fırsatını kaçırmayın!

İkamet İçin Yabancı Sağlık Sigortası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, vatandaşlık başvurusu yapmak ve ikamet izni almak isteyen yabancıların sağlık sigortası yaptırması zorunludur. İkamet İzni randevusu online yapılırken poliçe bilgilerine ihtiyaç duyulduğu gibi aynı zamanda başvuru evraklarını tamamlarken yabancı sağlık sigorta poliçesinin aslı ya da elektronik imzalı halinin teslim edilmesi gerekmektedir. Bu poliçede; ‘10/05/2016 tarih ve 16/2016 saylı Vize ve İkamet Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.’ İbaresi olması zorunludur. Aksi halde başvuru sürecinde diğer poliçeler kabul edilmemektedir. Yabancı Uyruklu Misafirlerin bu poliçede, anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık giderleri poliçelerde belirtilen teminatlar, limit, ödeme oranı ve istisnalara uygun olarak karşılanır. Bu masraflar, sigortalının tabii olduğu poliçede, belirlenen Sağlık Si
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI   İlgili Kanun: Göçmen kaçakçılığı suçu Türk Ceza Kanunun 79. maddesinde düzenlenmiştir.   Zaman Aşımı: Söz konusu suç için olağan dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.   Göçmen Kaçakçılığı Suçu ile İlgili Merak Edilenler: Bu suç ile ilgili tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Zorunlu hallerde altı ay kadar uzatılabilir. Göçmen kaçakçılığı suçuna teşebbüs, suç tamamlanmış gibi cezalandırılır. Failin maddi menfaat elde etme amacı yok ise göçmen kaçakçılığı suçunun meydana gelmesi  mümkün değildir. Göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilmez. Hükmün açıklanması geri bırakılması kararı ve cezanın ertelenmesi kararı verilemez. Göçmen kaçakçılığı suçu, uzlaşmaya tabi suçlardan biri değildir. Göçmen kaçakçılığı suçunun yargılamasını Asliye Ceza Mahkemeleri yapar. Göçmenler, suçun mağduru olmayıp konusu olduğundan birden fazla göçmenin bulunması halinde zincirleme suç hükümleri uygulanmaz.   Av. Orkun BÖLENLER - Böle