Filtreler
Kategoriler
İşletmenin Bulunduğu İlçe
Diğer
Sıralama

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

: 9.667 sonuç
Mürsel Uluç Mah. 931. Cad. 83/D Çankaya, Ankara
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • Muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması. -
 • Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması. -
 • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak. -
 •  İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması. -
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi. -
 • İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması. -
 • İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması. -
 • SGK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.
Kayhan Mah. İnönü Cad. Sönmez İş Sarayı K:4 D:409 Osmangazi 16230, Bursa
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • Aile şirketlerinde kurumsallaşma danışmanlığı -
 • İşletme içi Muhasebe yönetimlerinin denetimi ve sistem kurulumu. -
 • KOSGEB Başvuruları -
 • Yatırım Teşvik belgeleri -
 • Stok-Muhasebe Yönetimi -
 • Maliyet Muhasebesi Sisteminin Kurulması ve Yönetimi -
 • Sürekli danışmanlık -
 • Yerli Malı Kapsamında Yerli Katkı Oranı Tespiti -
 • Sanayi Sicil İşlemleri, -
 • Kapasite Raporu işlemleri. -
 • Personel özlük işleri ,SGK Aylık bildirgeleri,puantaj kayıtları,bordro ve personel teşvikleri işlemlerinin takibi. -
 • Şirketlere ana sözleşme düzenlenmesi,ana sözleşme değişikliklerinin yapılması. -
 • Sermeye artırımı,hisse devri,bölünme birleşme ,tasfiye,kuruluş işlemlerinin yapılması. -
 • Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının Yapılması. -
 • Bütçeleme ve Bütçe Sapma Analizleri Raporları -
 • Şahıs işletmelerimizi şirketleşme ve büyüme hedeflerine göre yönlendirerek onlara en uygun yapıyı belirlemek, -
 • Yasal olarak düzenlenmesi gereken tüm beyannamelerinin düzenlenmesi, şirkete raporlanması. -
 • Mali konularda Bilirkişilik.
Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Sok. Meridyen İş Merkezi Merter Zeytinburnu 34010, İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • Vergi Hizmetleri -
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku -
 • Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri -
 • Bağımsız Denetim
Akpınar Mah. Aslantepe Cad. 20 Battalgazi 00000, Malatya
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • Maliyet Muhasebesi -
 • Yönetim Muhasebesi -
 • Denetçilik -
 • Bağımsız Dış Denetim -
 • Bütçeleme -
 • Kurumsal Yönetim -
 • Risk Yönetimi -
 • Yönetim Danışmanlığı -
 • Vergi Danışmanlığı ( Vergi Planlaması, Vergileme Sorunları ) -
 • Vergi Yükünün Belirlenmesi -
 • Ekonomik İhtilaf ve Davalarda Araştırma, Bilirkişilik -
 • Değerleme ve Derecelendirme İşlemleri -
 • Bilanço, Kar-Zarar Tablosu, Bildirge, Beyannameler ve Diğer Belgelerin Düzenlenip Tahakkuk İşlemlerinin Yapılması. o İşe Giren Personelin İşe Giriş İşlemlerinin Yapılması. -
 • SGK ve İş Mevzuatı Konusunda Danışmanlık Yapmak. -
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Tahakkuk Ettirilerek Firmaya İletilmesi.
Barbaros Mah. Hüsnü Kılkış Sok. 1 Çanakkale Merkez 17020, Çanakkale
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve tek düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması. Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması. Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS’ ye uygunluğunun kontrolü. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak. İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması. Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi. İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması. İşten ayrılan personelin kıdem ve ihbar tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması. SGK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

17 Eylül Mah. Atatürk Cad. 65 Hancı Refik Apt. D:10 Bandırma 10200, Balıkesir
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Güngören Mah. Turgut Özal Cad. 64 Park İstanbul İşyerleri E2 Blok D:20 Çekmeköy 34788, İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • Vergi Mevzuatı ve Yükümlülükleri -
 • SGK.Ve İş-Kur Mevzuatı ve Yükümlülükleri -
 • Meslek Odaları Kayıt ve Kuruluş İşlemleri -
 • Danışmanlık ve Yönlendirme Hizmetleri
İncili Pınar Mah. 36057 Nolu Sok. 21/22 Ekip İş Mrk. Şehitkamil 27090, Gaziantep
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • Muhasebe Destek Hizmetleri, -
 • A.ş. ve Ltd Şirket Kuruluş ve Tasfiye İşlemleri, -
 • Mali Tablolar Analizi ve Yönetimi -
 • Mali Hizmetler -
 • Kurumsal Finansman -
 • İş ve Sosyal Güvenlik -
 • Vergi Denetim ve Bordro -
 • Personel İşe Giriş ve Çıkış Evrakları, -
 • Bilanço -
 • Kar Zarar Tablosu -
 • Beyanname
Sururi Mah. Direklihan Sok. 3 Daire:301 Fatih 34120, İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Muhasebe ve Destek Hizmetleri - Defter Tutma, Anonim ve Limited Şirket Kuruluş ve Tasfiye İşlemleri, Bordrolama ve Sosyal Güvenlik İşlemleri, Mali Tablolar Analizi ve Yönetim Raporları - - Danışmanlık Hizmetleri - Vergi Uyuşmazlıkları, Vergi İnceleme Süreçleri, Vergi ve Sosyal Güvenlik, Dava Süreçleri, Sosyal Güvenlik Yönetim, Mali Danışmanlık, KOBİ Danışmanlığı, UFRS Hizmetleri - - Kurumsal Hizmetler - Şirketleşme Süreçleri, Şirket Birleşmeleri, Devir ve Bölünme, Muhasebe Organizasyonu, Kurumsallaşma
İkitelli OSB Mah. Sanayi Cad. 231 Aykosan San. Sit. Çarşı Blok 6. Giriş Başakşehir 34490, İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler , Finansal Danışmanlık

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri - - Şahıs Firması Kuruluşu - - Şirket Kuruluşu

 • Anonim Şirketi Kuruluşu -
 • Limited Şirketi Kuruluşu -
 • Yabancı Çalışma İzni

- Vergi Danışmanlığı

 • Şirketlerin Vergi Danışmanlığı -
 • Şahısların Vergi Danışmanlığı -
 • Kurum ve Şahıs Mükellefleri İçin Vergi Planlaması -
 • Vergi Uyuşmazlığı ve Davaları ile İlgili Danışmanlık -
 • Kambiyo Mevzuatı Danışmanlığı -
 • Serbest Bölge Mevzuatı Danışmanlığı -
 • Şirketler Hukuku Danışmanlığı: Şirket Kuruluş, Birleşme, Devir ve Tasfiye İşlemleri -
 • Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşları -
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanlığı -
 • Yabancı Çalışma İzni Danışmanlığı
Osman Aksüner Mah. 5900 Sok. 86 Kat: 1 Karabağlar 35110, İzmir
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • Bilanço, Kar-Zarar Tablosu, Bildirge, Beyannameler ve Diğer Belgelerin Düzenlenip Tahakkuk İşlemlerinin Yapılması. -
 • Yapılmış Olan Muhasebe Kayıtlarının TMS’ye Uygunluğunun Kontrolü. -
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bilgisayarlı Muhasebe Yazılım Programlarının Seçimi ve Muhasebe Sistemi Altyapısının Oluşturulması. -
 • Muhasebe Uygulamaları Konusunda Danışmanlık Yapmak. -
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Tahakkuk Ettirilerek Firmaya İletilmesi. -
 • İşe Giren Personelin İşe Giriş İşlemlerinin Yapılması. -
 • İşten Ayrılan Personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın Hesaplanması; İşten Ayrılma ile İlgili Tüm Belgelerin Hazırlanması. -
 • SGK ve İş Mevzuatı Konusunda Danışmanlık Yapmak. -
 • Vergi ve İlgili Diğer Mevzuata ve Tek Düzen Muhasebe Standartlarına Uygun Şekilde Muhasebe Defterlerinin Tutulması, Raporlanması, İlgililere Raporların Sunulması. -
 • İşletme Personeline Ait Ücret Bordrolarının, Hesap Pusulalarının Hazırlanması, İşçilerce İmzalanmak Üzere İşverene Sunulması.
Yakuplu Mah. Yakuplu Cad. 6/A Hasırcılar Residance, Daire:69, E-5 Karayolu Üzeri Beylikdüzü 34524, İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • Bilanço, Kar-Zarar Tablosu, Bildirge, Beyannameler ve Diğer Belgelerin Düzenlenip Tahakkuk İşlemlerinin Yapılması. -
 • Yapılmış Olan Muhasebe Kayıtlarının TMS’ye Uygunluğunun Kontrolü. -
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bilgisayarlı Muhasebe Yazılım Programlarının Seçimi ve Muhasebe Sistemi Altyapısının Oluşturulması. -
 • Muhasebe Uygulamaları Konusunda Danışmanlık Yapmak. -
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Tahakkuk Ettirilerek Firmaya İletilmesi. -
 • İşten Ayrılan Personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın Hesaplanması; İşten Ayrılma ile İlgili Tüm Belgelerin Hazırlanması. -
 • Vergi ve İlgili Diğer Mevzuata ve Tek Düzen Muhasebe Standartlarına Uygun Şekilde Muhasebe Defterlerinin Tutulması, Raporlanması, İlgililere Raporların Sunulması. -
 • İşletme Personeline Ait Ücret Bordrolarının, Hesap Pusulalarının Hazırlanması, İşçilerce İmzalanmak Üzere İşverene Sunulması.
Kavaklıdere Mah. Büklüm Sok. 9/4 Çankaya, Ankara
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • İhale Konusu İşler, Özel Bina İnşaatları Gibi Geçici veya Mevsimlik İşlerle İlgili Olarak Danışmanlık ve Genel Denetim Hizmetlerinin Sunulması -
 • Asgari İşçilik Oran Tespiti ve İtiraz Süreci -
 • Sürekli İşyeri Sigortalıları İle Yürütülen İhale Konusu İşler -
 • Özlük Dosyaları ve İlgili Evrakların Denetimleri -
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı -
 • İzin Ve Tatil Uygulamaları -
 • Yazışmalar -
 • İşçi ve İşverenlere Yönelik Hizmetlerimiz
Alsancak Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. 134/1 Kat:4 Konak 35220, İzmir
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

• Vergi Hukuku, Mali Hukuk ve Finansal Danışmanlık - • Mükellef Adına Açılması Gereken Vergi Davaları İçin Gerekli İnceleme ve Hazırlığı Yapmak, Gerekli Delilleri, Benzer Konudaki Danıştay Kararlarını v.b. Dökümanı Toplamak; Dava Dilekçesini Hazırlamak, Dava Aşamasında Mükellefe Danışmanlık Yapmak - • İç Kontrol Sistemlerinin Kurulması - • UFRS ve TFRS Raporlamaları - • Bilanço, Gelir Tablosu, Bildirgeler, Beyannamler ile Bildirimlerin Düzenlenerek Tahakkuklarının Yapılması - • Muhasebe Kayıtlarının Türkiye Muhasebe Standartlarına Uygunluğunun Kontrolü - • KOBİ'ler İçin Muhasebe Sistemi Altyapısının Oluşturulması - • Muhasebe Uygulamaları Danışmanlığı - • Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Tahakkuk Ettirilerek Firmaya İletilmesi - • İşe Giren Personelin İşe Giriş İşlemlerinin Yapılması - • İşten Ayrılan Personelin Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Hesaplanması İşten Ayrılma İle İlgili Tüm Belgelerin Hazırlanması - • Vergi Mevzuatı Konusunda Danışmanlık Yapmak - • KDV, Aylık ve Üçer Aylık Muhtasar ve Geçiçi Vergi, Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Hazırlanması,Kontrolü ve Tahakkuk Ettirilerek, Tahakkuk Fişinin Mükellefe Sunulması

Fevzi Çakmak Mah. Ahmet Kocabıyık Sok. 17 D:7 - Sefaköy Küçükçekmece 34295, İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması. -
 • Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması. -
 • Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS’ ye uygunluğunun kontrolü. -
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması. -
 • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak. -
 • İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması. -
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi. -
 • İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması. -
 • SGK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak. -
 • İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması.
Bahçelievler Mah. 114. Sok. 8 Hatice Alay Apt. D:2 N:8 Haliliye 00000, Şanlıurfa
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • Şirket Kuruluşu -
 • Bağımsız Denetçi -
 • Şirket Dönüşümü -
 • SGK Danışmanlığı -
 • Vergi Beyannamesi -
 • Raporlama Hizmetleri -
 • Güncel Mevzuat Eğitimi -
 • Vergi Danışmanlık -
 • Vergi İtiraz/Uzlaşma -
 • Risk Yönetimi -
 • Kurumsal Yönetim -
 • İşe Giren Personelin İşe Giriş İşlemlerinin Yapılması -
 • Bilanço -
 • Kar Zarar Tablosu -
 • Maliyet Muhasebesi,
İkitelli OSB Mah. İsteks Sosyal Tesis Sok. 19 B6 Blok Başakşehir 34490, İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması. -
 • Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması. -
 • Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS’ ye uygunluğunun kontrolü. -
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması. -
 • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak. -
 • İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması. -
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi. -
 • İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması. -
 • İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması. -
 • SGK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak. -
 • Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.
Göztepe Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. 202 D:4 Kadıköy 34730, İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması. -
 • Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması. -
 • Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS’ ye uygunluğunun kontrolü. -
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması. -
 • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak. -
 • İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması. -
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi. -
 • İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması. -
 • İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması. -
 • SGK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.
Hasanpaşa Mah. Müverrih Ata Sok. 28/A Kadıköy 34722, İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • Maliyet Muhasebesi, -
 • Yönetim Muhasebesi, -
 • Denetçilik, Bağımsız Dış Denetim -
 • Bütçeleme, -
 • Kurumsal Yönetim, -
 • Risk Yönetimi -
 • Yönetim Danışmanlığı -
 • Vergi Danışmanlığı ( Vergi Planlaması, Vergileme Sorunları ) -
 • Vergi Yükünün Belirlenmesi, -
 • Ekonomik İhtilaf ve Davalarda Araştırma, Bilirkişilik -
 • Değerleme ve Derecelendirme İşlemleri -
 • Bilanço, Kar-Zarar Tablosu, Bildirge, Beyannameler Ve Diğer Belgelerin Düzenlenip Tahakkuk İşlemlerinin Yapılması. -
 • İşe Giren Personelin İşe Giriş İşlemlerinin Yapılması. -
 • SGK ve İş Mevzuatı Konusunda Danışmanlık Yapmak. -
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Tahakkuk Ettirilerek Firmaya İletilmesi.
Kızılay Mah. Necatibey Cad. 25/8 Çankaya, Ankara
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • Muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması. -
 • Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması. -
 • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak. -
 • İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması. -
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi. o İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması. -
 • İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması. -
 • SGK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.
Sayfa:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Harita Görünümü
Paylaş:
 
     
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler arama sonuçlarında Türkiye bölgesinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir bulabilirsiniz. İstediğiniz kayda tıklayıp detaylı bilgilerine, harita üzerindeki konumuna ulaşabilir, yol tarifi alabilirsiniz.